WELKOM!

U bent terecht gekomen op de website van MMPW inkoopadvies en training. Advies voor aanbestedende diensten met (complexe) inkoopvraagstukken. MMPW kent een pragmatische aanpak om te komen tot het beste resultaat, met oog voor opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarbij wordt rekening gehouden met politieke invloeden, marktontwikkelingen, verschillende contractvormen en Aanbestedingswet. Waardecreatie met professionele inkoop startent vanuit het oogpunt van de opdrachtgever.

Inkopen is een vak, (Europees) aanbesteden “slechts” een processtap.

MMPW is er voor aanbestedende diensten als overheden, scholengemeenschappen, en non-profit organisaties zoals zorginstelingen en stichtingen.